Kritički progres serija je radionica i kritičarskih masterclassova koja omogućuje polaznicima dublje upoznavanje raznih umjetničkih i povijesnih aspekata baletne umjetnosti, dramskog kazališta za djecu i odrasle te mjuzikla, razvijanje naprednih vještina i znanja potrebnih za razumijevanje i interpretiranje umjetničkih djela i izvedbi te uspješno specijalizirano kritičarsko i drugo kvalitetno i stručno medijsko djelovanje u tom polju. Program obuhvaća pripremanje za specijalizirani medijski rad u elektroničkim publikacijama, dnevnim novinama, novinama u kulturi i časopisima te radiju. Poseban naglasak daje se formama kritike, dubinskog intervjua i komentara te analizi repertoarne koncepcije.

U 2023. godini održano je 5 radionica i masterclassova, od čega 3 u Zagrebu, jedno u Koprivnici te jedna u Osijeku. Ciljana populacija bili su sveučilišni studenti komunikologije, novinarstva i književnosti koji bi se u svom profesionalnom radu mogli baviti umjetničkom kritikom.

Maja Đurinović održala je dva masterclassa na temu „Balet kao kazališna umjetnost (i kako mu pristupiti?)“. Prvo je održano 7. studenog 2023. u Zagrebu  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (15 sudionika), a drugo 8. studenog 2023. na Filozofskom fakultetu u Osijeku (30 sudionika).  Nastojeći izazvati interes i osobno prepoznavanje teme kod studenata predavanja (od 90′)  su bila koncipirana kao kombinacija izlaganja, prikazivanja kraćih video inserata i razgovor. Izlaganje je upozorilo na poziciju baleta unutar kazališne umjetnosti, njegov povijesni razvoj i recepciju, i od samog početka upisani transkulturalizam (i povijesne migracije umjetnika), ali i snažnu prisutnost na suvremenoj sceni, te povijesni kontekst i aktualnu situaciju u Hrvatskoj. Što sve nazivamo balet? U kojem su odnosu zakonitosti klasičnog (akademskog) baleta i suvremeni pomaci? Što treba znati pri odlasku na predstavu, možemo li se prepustiti vizualnom i emotivnom doživljaju i empatiji za puninu doživljaja predstave. I onda kako to sve verbalizirati odnosno posredovati kinestetičko iskustvo baleta čitateljima, potencijalnim budućim gledateljima. Studentima je predavanje i njegova tema bilo najavljeno ranije, uz poziv da na stranicu Baleti.hr pročitaju poneki tekst koji im je privukao pozornost. Mnogi su to i učinili te se, posebno u Osijeku, razvio vrlo živ razgovor potaknut pitanjima. Dapače, neki polaznici su pokazali inicijativu vezanu uz potencijalne i aktualne teme, te su nakon predavanja izrazili želju za pisanjem, zbog čega vjerujemo da smo na tragu nekih mladih snaga, što je i bio cilj projekta.

Katarina Kolega održala je 18. listopada 2023. masterclass „Kazalište za djecu i mlade i kazališna kritika“ na HKS-u koji je trajao dva sata (15 sudionika). U prvom satu govorila je o različitim vrstama kazališne kritike, kako je kritika percipirana u anglosaksonskim zemljama, a kako kod nas te je predstavila nekoliko načina na koji se piše kazališna kritika (analitička, opisna, novinska, sa stavom i dr.). Zatim je predstavila različite vrste kazališta za djecu i mlade podijeljene prema uzrastu publike, od najmlađe, jasličke dobi do tinejdžera, prikazala nekoliko video ulomaka reprezentativnih predstava na temelju kojih je studente poticala da uoče kazališne elemente koje kritika analizira. Predavanje je popraćeno Power-point prezentacijom koja je poslana studentima, zajedno s linkovima više kritika iste kazališne predstave kako bi dobili uvid u različite načine pisanja (ovisno o vrsti kritike i publici kojoj je namijenjena.). U drugom satu naglasak je bio na pisanju kazališne kritike.

Irena Paulus održala je radionicu iz područja mjuzikla 14. studenog 2023. na HKS-u. (15 sudionika). Radionica „Kritički pogled na mjuzikl“ predstavila je mjuzikl kroz niz komparativnih inserata. Objašnjena je etimologija riječi (musical comedy, musical play) kao i razlike od srodnih glazbeno-scenskih vrsta poput opere, operete i baleta. Putem razgovora o aktualnim izvedbama mjuzikla, prošlo se kroz nekoliko kritičkih osvrta, u potrazi za bitnim komponentama „idealnog“ prikaza. Polaznici su zatim sami pisali kritički osvrt na odgledanu scenu iz mjuzikla, prateći osnovne elemente kritičkog prikaza mjuzikla (sadržaj, glazbena i glumačka izvedba, scenografija, kostimografija itd.).

Iva Rosanda Žigo održala je 14. studenog 2023. radionicu iz kazališne kritike u trajanju od dva sata na Sveučilištu Sjever u Koprivnici (za 40 sudionika). Obrađene su sljedeće tematske cjeline: Kazališna kritika: uvodne napomene; Specifičnosti kazališne kritike u odnosu na ostale umjetničke kritike; Osnovno teatrološko i dramatološko pojmovlje neophodno za pisanje kvalitetne novinske kazališne kritike; Problemi suvremene (novinske) kazališne kritike; Elementi novinske kazališne kritike. U okviru praktičnog dijela nastave studenti su uz pomoć voditeljice radionice pristupili analitičkom i kritičkom čitanju novinskih kritika. Ukratko su predstavljene i osobitosti stručne kritike koja se obično objavljuje u specijaliziranim časopisima.