Nakon uspješne promocije monografije u foyeru HNK-a u Zagrebu, monografija Hrvatski film u 21. stoljeću autorskog dvojca – dr. sc. Zlatka Vidačkovića i dr. sc. Ive Rosande Žigo je medijski zapažena na HRT-u, u Večernjem listu, Nacionalu, Novom listu, Jutarnjem listu i Slobodnoj Dalmaciji (svi tekstovi su dostupni klikom na naziv pojedinog medija).

Iz Večernjeg lista izdvajamo: “Knjiga “Hrvatski film u 21. stoljeću” predstavlja važan znanstveno-istraživački pothvat kojim je apostrofirano da film, osim svoje umjetničke misije, ima i funkciju korektiva društva u najširem kontekstu. Ovakav pristup fenomenologiji filma temelji se na sagledavanju sedme umjetnosti kao interpreta društveno-kulturne zbilje i “svevidećeg pripovjedača” društvenih mijena.
Vrlo je interesantan naglasak na iskoraku filma kao kulturnog proizvoda prema filmu kao mediju i kroničaru subjektiviteta vremena u kojem živimo, koji posredno definira, intrigira i mijenja društvo nabolje. U tom kontekstu ova knjiga, cum grano salis, predstavlja mnogo više od suhoparnih znanstvenih kvantitativnih analiza i kronika stavova publike i kritike i daje joj potencijal iščitavanja na više kognitivnih razina.
Čitajući između redaka, jasno je da su autori napravili vrijedno interdisciplinarno djelo koje se temelji na filmu kao obrtnom momentu interpretacije trenutka u kojem je nastajao dočim postaje korektivom specifikuma društva, a što potvrđuju i brojne reference iz domene područja kulturologije, dijelom sociologije pa i filozofije.
Ova knjiga, reklo bi se, predstavlja kulturološko-multidisciplinarni Babilon u kojem se susreću optike filma kao umjetnosti s filmom kako medijem u zagrljaju društvenih, preciznije, informacijskih i komunikacijskih znanosti. Ona je dijelom i povijesna jer analizira kontekst i daje kronologiju kinematografije, pri čemu autori zadržavaju znanstveno-sintetski objektivan stav koji se temelji na “evidence based” kvantitativnoj analizi, čime daju vrlo vrijedan kulturni doprinos kako razvoju filmske umjetnosti u Hrvatskoj tako i podizanju svijesti o važnosti informacijsko-komunikacijske znanosti kao zamašnjaka kulturnog razvoja”, prenosi Večernji list riječi recenzenta Nikše Sviličića.